L’Assemblea Feminista UB

L’Assemblea Feminista UB la formem estudiants i treballadores PDI i PAS de la Universitat de Barcelona. És un espai no mixte i és obert a totes les que, com nosaltres, volem una universitat pública, no precària, feminista i interseccional.