Comunicat sobre el projecte Cartas Vivas

L’assemblea Feminista de la UB expressem el nostre rebuig al projecte Cartas vivas dirigit per la professora Paula Ortiz amb el suport de la UB i del Banc Santander  en el que s’incloia la figura de Pilar Primo de Rivera com a “dona pionera” en els drets i llibertats de les dones  i per la legitimació del  feixisme a la Historia de l’estat espanyol.

Les dones que formem part de l’Assemblea Feminista de la Universitat de Barcelona no deixem passar cap forma de violència, tampoc les estructurals i  institucionals, per això denunciem el suport i la participació  de la Universitat de Barcelona en aquest projecte.

Amb aquest suport, la institució ha tornat a fer ús del poder per a manipular la història, com han fet tradicionalment les institucions patriarcals al servei de règims autoritaris: amb l’homenatge que el projecte fa a Pilar Primo de Rivera es silencia el feixisme i es torna a fer servir les dones per a manipular la memòria històrica.

Denunciem aquesta participació perquè un cop més la institució ha volgut estar per sobre de les persones a qui deu la seva representació: amb aquest suport la institució ha ignorat les historiadores que a la Universitat de Barcelona portem anys despatriarcalitzant la història de les dones.

Gràcies a les reaccions i declaracions públiques de moltes feministes i historiadores les responsables del projecte han decidit retirar temporalment el video sobre Pilar Primo de Rivera. Esperem que sigui una aturada definitiva i que la UB s’encarregui de que així sigui. Instem a la UB a vetllar per la no apologia del fascisme i el masclisme a la nostra comunitat.